Mały Słowniczek:

1. Bux'y - Programy zbliżone warunkami do NeoBux.
2. Buxhosty - Bux'y oparte na popularnym skrypcie buxhost. Najczęściej krótkoterminowe.
3. Aurora - Charakteryzują się dużą ilością reklam, niskim minimum i stabilnością. Reklamy przeważnie niskowartościowe.
4. Refback - Oferty refbacku.

Regulamin Dodawania Tematów Z Reflinkami:

Podczas dodawania Nowego tematu wraz ze swoim linkiem polecającym MUSISZ przestrzegać niżej podanego regulaminu:

1. 1 Temat = 1 program = 1 link polecający (reflink)
2. ZAWSZE opisuj program swoimi własnymi słowami - atrakcyjna reklama = większa szansa na zdobycie poleconych ;)
3. Użyj jednego z 3 prefiksów:
PŁACI: Gdy dany program jest wypłacalny.
OCZEKUJE: Gdy wciąż czekasz na wypłatę.
SCAM: Gdy zostałeś oszukany.

4. Za nadmierne niestosownie się do regulaminu będą stosowane ostrzeżenia, a nawet bany.