SCAM

Scam to program niewypłacalny z pewnych powodów.

REFLINK (link referencyjny)

Reflink to często używana nazwa linku referencyjnego czyli polecającego. Link polecający to specjalny odnośnik, przypisany do naszego konta, który otrzymujemy po rejestracji w danym programie, prowadzący na jego stronę główną. Każda osoba zapisująca się z naszego linku polecającego do programu jest automatycznie przypisywana do nas jako polecony. Polecony to osoba z którą współpracujemy w danym programie, zapisując ją do niego osobiście, a która wykonując czynności wyznaczone przez program, pozwala nam na uzyskiwanie za nią profitów według ustaleń danego serwisu.

WEBINAR

Webinar to rodzaj konferencji prowadzonej online przez doświadczoną osobę będącą uczestnikiem lub założycielem danego programu lub firmy i przedstawiającą na jej temat pełną prezentację. Webinary prowadzone są na żywo a po ich zakończeniu możliwe jest na ogół zadawanie pytań poprzez grupowy chat, osobie prowadzącej, w czasie rzeczywistym.

SUPPORT

Support to rodzaj internetowej obsługi klienta pomagającej w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z danym programem lub firmą.

E-WALLET

Ewallet czyli dosłownie internetowy portfel - określenie używane przy procesorach płatniczych. Podstawowe internetowe procesory płatnicze (możesz spotkać się ze skrótowymi określeniami procesorów w różnych programach): Paypal (skrót PP), Perfect Money (skrót PM), Payza, Egopay, Solid Trust Pay (STP), Neteller, OKpay, Skrill.

PROGRAM PARTNERSKI

Program partnerski to rodzaj współpracy pomiędzy osobą prywatną a firmą na zasadzie której każda osoba, za zgodą danej firmy, może promować jej usługi. Za rozpowszechnianie usług firmy osoba prywatna otrzymuje od niej wynagrodzenie w przewidziany w jej regulaminie sposób.

PROCESOR PŁATNICZY

Procesor płatniczy to rodzaj internetowego portfela przynależny do określonej firmy. Procesory tego typu są darmowe a udział w nich odbywa się na zasadzie korzystania z internetowego konta założonego w serwisie. Serwisy przeznaczone są wyłącznie do dokonywania płatności międzynarodowych w różnych walutach, innych niż poprzez standartowe konto bankowe.

PROGRAM TYPU PTC - BUX

Program PTC (paid to click) to program oferujący wynagrodzenie za klikanie w reklamy.

PROGRAM TYPU - PTL

Program PTL (paid to login) to program oferujący wynagrodzenie za logowanie się do niego. Na ogół programy tego typu mają po zalogowaniu się a przed dostępem do głównego konta w serwisie reklamę, którą "omijamy" (czyli "przypadkowo" w nią klikamy, dzięki temu program otrzymuje za nas prowizję której część może nam wypłacić).

PROGRAM TYPU - PTS

Program PTS (paid to signup) to program oferujący wynagrodzenie za zapis do innego programu (taka forma może się pojawić w programach typu GPTR i występować pod nazwą "płatne zadania").

PROGRAM TYPU - PTP

Program PTP (paid to promote) to program oferujący wynagrodzenie za promowanie go innym. Za każdą nową osobę zapisaną z naszego unikalnego linku (reflinku) otrzymujemy prowizje według oferty programu.

PROGRAM TYPU - AUTOSURF

Program Auto Surf i Manual Surf to programy generujące ruch internetowy na stronach www poprzez specjalne rotatory. Programy tego typu zwiększają sztucznie ruch na stronie poprzez "rotowanie" prywatnych stron dodanych do surfu dzięki innym użytkownikom serwisu. Serwisy tego typu oferują wynagrodzenie za surfowanie po prywatnych stronach (włączenie automatycznego rotatora stron lub manualne zmienianie stron).

PROGRAM TYPU -  GPTR

Program typu GPTR (get paid to read) lub PTR (paid to read) to program oferujący wynagrodzenie za przeglądanie reklam (często są to programy mailingowe - otrzymujemy maile reklamowe a za "przeczytanie" (kliknięcie) danego maila otrzymujemy wynagrodzenie) i nie tylko. Programy tego typu zazwyczaj zbierają w sobie wiele różnych form zarobku, w tym także typu PTC, PTS itd.

PROGRAMY ZAROBKU WZAJEMNEGO

Programy zarobku wzajemnego to programy oparte na systemie darowizn. Systemy tego typu są zautomatyzowane i w pełni legalne. Wykorzystują prawo o dobrowolnych darowiznach na zasadzie przekazów ustalonych, dobrowolnych kwot, między użytkownikami serwisu poprzez konta bankowe/procesory płatnicze lub dowolne inne środki płatności

PROGRAM TYPU - REVSHARE

Program typu RevShare to program który dzieli się uzyskanym dochodem z użytkownikami.

MLM

MLM - Multi Level Marketing - marketing wielopoziomowy / marketing sieciowy, termin określający strategię i sposób funkcjonowania firmy oraz jej współpracowników czyli niezależnych dystrybutorów. Marketing wielopoziomowy pozwala sprzedawcom na budowanie osobistych strutktur współpracowników, od których obrotu otrzymuje dodatkowe prowizje. Każdy sprzedawca w marketingu wielopoziomowym ma możliwość zbudowania własnej struktury handlowców, w której każdy z nich wynagradzany jest na podstawie obowiązującego w danej firmie planu marketingowego. Jednocześnie, znajdowanie się wyżej w firmowej hierarchii niekoniecznie przekłada się na wyższe zarobki - zależą one bowiem od wspomnianego planu marketingowego.

Programy lub firmy tego typu charakteryzuje zazwyczaj jakiś produkt lub usługa, którą musimy wykupić w programie a następnie polecać innym. To forma dystrybucji produktu i budowania struktury współpracowników - handlowców.

PROGRAM TYPU - HYIP

Program typu HYIP (HIGH YIELD INVESTMENT PROGRAM - wysokodochodowy program inwestycyjny) to program typowo inwestycyjny o bardzo wysokiej stopie zysku w stosunku do wkładu. Programy te oferują wysokie dochody za udział w inwestycjach różnego typu (surowce, reklamy, ruch internetowy itp). W zamian za naszą inwestycję otrzymujemy absurdalne profity (sięgające nawet do kilkudziesięciu procent zysku po danym, ustalonym okresie czasu - np 30 dniach). Początkowo programy tego typu a właściwie biznesy powstawały dla elit i poważnych inwestorów którzy chętnie przystępowali do ciekawych projektów nowych pomysłodawców. Kwoty udziału były jednak zbyt duże dla przeciętnych osób a zyski pomnażali tylko Ci najbogatsi. Wraz z powstaniem internetu programów tego typu pojawiać zaczęło się bardzo wiele, oczywiście nie wszystkie były uczciwe. Obecnie aby zapobiegać oszustwom powstały specjalne programy o nazwie HYIP-MONITOR, które jak sama nazwa wskazuje monitorują dany program pod względem jego wypłacalności. Niemniej nie są one w stanie zapobiec zmianie programu na status SCAM, to zależy wyłącznie od właściciela programu lub firmy do której należy. Trzeba pamiętać że programy typu HYIP zawsze będą programami o bardzo wysokich zyskach ale i dużym ryzyku nie odzyskania inwestycji.

POJĘCIE PIRAMIDY FINANSOWEJ

Programem lub firmą korzystającą ze schematu piramidy finansowej (piramida Ponziego) nazywamy formę w której za udział w strukturze (o charakterze piramidalnym) wymagana jest od nas wpłata DO PROGRAMU LUB FIRMY za uczestnictwo oraz potrzeba wprowadzania nowych, kolejnych osób dokonywujących wpłat także na rzecz DANEGO PROGRAMU LUB FIRMY. Za polecanie takiej struktury otrzymujemy od danego programu lub firmy profity lub ustalone przez nią kwoty pieniężne.  Struktura tego typu NIE JEST OGRANICZONA i zależy wyłącznie od ilości wprowadzonych do piramidy osób. Osoba o najwyższej pozycji otrzymuje więc największe zarobki od całej struktury. Ze względu na potrzebę ciągłego pozyskiwania nowych osób do rozwijania piramidy dany program lub firma przestaje być w pewnym momencie wypłacalny ze względu na przewyższenie ilości osób nad kwotą możliwą do wypłaty.

Częste pomyłki dotyczące piramidy finansowej:

Najczęstszymi powodami do pomyłki odnośnie piramidy wymienionej powyżej są systemy oparte na darowiznach (patrz -> PROGRAMY ZAROBKU WZAJEMNEGO), ponieważ struktura tego typu łudząco przypomina formę piramidy finansowej. Podstawowe różnice:

-> w programie opartym na darowiznach przekazy kwot odbywają się bezpośrednio pomiędzy uczestnikami (np poprzez konta bankowe lub w inny sposób). Program w żaden sposób nie otrzymuje z tego tytułu żadnych dochodów ani nie pośredniczy/uczestniczy w transakcjach dokonywanych pomiędzy użytkownikami.

-> programy oparte na darowiznach są zawsze OGRANICZONE POZIOMAMI w których możemy uzyskiwać kwoty od innych uczestników. Nie ma więc możliwości aby uczestnik który zapisał się do takiego programu jako pierwszy uzyskał z tego tytułu największy dochód ponieważ każda osoba tworzy niejako nowe, małe struktury (np do 3-5 poziomu) w całym systemie. Nie ma także możliwości aby program tego typu w jakikolwiek sposób uzyskał dochód z tych struktur.

Programy oparte na darowiznach oferują więc jedynie pusty, kilku poziomowy system wzajemnego przekazu dobrowolnych kwot finansowych tylko pomiędzy jego uczestnikami

Piramida finansowa a marketing wielopoziomowy (MLM)

Podstawowa różnica polega na tym, że w marketingu wielopoziomowym każdy "węzeł drzewa sprzedaży" może mieć własnych klientów, którym dostarcza towary/usługi/produkty według ich potrzeb, a jakość towaru czy usługi odpowiada określonej cenie. W piramidach finansowych nie ma zazwyczaj towarów lub występują pseudotowary. W marketingu wielopoziomowym węzeł zarabia na sprzedaży prowadzonej osobiście oraz na sprzedaży partnerów zgromadzonych w węzłach poniżej własnego. Węzeł nie zarabia na samym pozyskiwaniu nowych węzłów poniżej. W piramidzie finansowej zarobek węzła pochodzi wyłącznie z bardzo wysokiego wpisowego (pierwsza osoba która dokonała zapisu), wpłacanego przez nowych członków struktury (kolejne osoby zapisujące się) za prawo włączenia się w tę strukturę (wyłącznie za udział, bez poparcia dochodu żadnym produktem czy usługą).

Piramida finansowa a program typu HYIP

Programy typu HYIP żyją właściwie własnym życiem, podstawową różnicą pomiędzy piramidą finansową a programem tego typu jest oczywiście brak potrzeby polecania programu dla uzyskania dochodu. Zarobek w programie jest niezależny od tego czy program komuś polecamy czy też nie i wyłącznie zależy on od naszej inwestycji. Oczywiście istnieje możliwość polecania innym danego programu i uzyskiwania dodatkowych profitów z tego tytułu. Z tego powodu granica pomiędzy programami tego typu a piramidą finansową jest zawsze bardzo cienka i przed przystąpieniem do niego zawsze dobrze jest zasięgnąć porady osoby doświadczonej w tym temacie.